506 108 397 | 0(75) 7223559 klis.b@vp.pl

DOTACJE

Pomagam w pozyskiwaniu funduszy z programów na poziomie Komisji Europejskiej, z programów krajowych i regionalnych.

Współpracuję z Urzędami Pracy, Urzędami marszałkowskimi, Urzędami Wojewódzkimi oraz podmiotami/ firmami realizującymi projekty konkursowe, LGD Lokalnymi Grupami Działania.

Możliwość pozyskania dotacji i oferta to:

  • Ustalenie i określenie możliwych projektów do dofinansowania, w odniesieniu do Klienta

  • Weryfikacja planów pod kątem szans na pozyskanie funduszy, na ich realizację.

  • Dobór optymalnych projektów z punktu widzenia rozwoju Klienta

  • Opracowanie i ustalenie planów działań i identyfikacja źródeł dofinansowania

  • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjne i przeprowadzenie jej przez procedury oceny

  • Stały kontakt i konsultacje z instytucją przyznającą dofinansowania do momentu uzyskania dotacji

  • Wsparcie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu, wyjaśnienie zapisów, zasad realizacji

  • Przygotowanie załączników, dokumentów wymaganych do zawierania umów o dofinansowanie z instytucjami finansującymi

Napisz do nas

Wyrażam zgodę

Beata Kliś

Firma Usługowo-Handlowa

Telefon

506 108 397
(75 ) 722  35   59

Adres

Siekierczyn 248
59-818 Siekierczyn