506 108 397 | 0(75) 7223559 klis.b@vp.pl

DOKUMENTY

Posiadam duże doświadczenie związane z przygotowaniem dokumentacji związanej z realizacją, monitorowaniem projektów i programów, w tym finansowanych z Unii Europejskiej.

W ramach oferty polecam sporządzenie, przygotowanie dokumentacji:

  • Sporządzenie założeń w zakresie najlepiej dopasowanych do potrzeb Klienta oraz wymogów źródeł finansowania (np. z Unii Europejskiej, w tym z Urzędu Marszałkowskiego, Lokalne Grupy Działania LGD, rozwój na obszarach wiejskich, Urzędy Pracy),

  • Opracowanie optymalnej struktury finansowania projektu

  • Przeprowadzenie i sporządzenie analiz wykonalności (np. Biznesplan, Analiza SWOT, inne) w zakresie wymaganym przez Klienta oraz instytucje finansujące

  • Sporządzanie pism, odpowiedzi, w danej sprawie, w oparciu o przedstawioną dokumentację Klienta

  • Sporządzenie rozliczenia dokumentacji, umowy, projektu, w oparciu o przedstawione dokumenty Klienta

  • Przygotowanie dokumentów, wniosków o wszelkie formy związane z dofinansowaniami z Urzędów Pracy (dotacje – działalność gospodarcza, dofinansowania do wynagrodzeń, staże, szkolenia, refundacje tworzonych miejsc pracy) z Funduszu Pracy, PFRON, Unii Europejskiej

Napisz do nas

Wyrażam zgodę

Beata Kliś

Firma Usługowo-Handlowa

Telefon

506 108 397
(75 ) 722  35   59

Adres

Siekierczyn 248
59-818 Siekierczyn